S'aprova l'Estratègia comarcal de comerç i restauració del Vallès Occidental 2023-2025

S'aprova l'Estratègia comarcal de comerç i restauració del Vallès Occidental 2023-2025, que estableix les prioritats d'actuació per dinamitzar el sector i un pla d'acció 2023 fruit del treball conjunt dels agents públics i privats del territori

Aquesta setmana, el Grup impulsor de comerç i restauració del Vallès Occidental ha aprovat l’Estratègia comarcal de comerç i restauració del Vallès Occidental 2023-2025. Aquesta es portarà al plenari del Consell Comarcal per la seva validació el proper 29 de març. L’Estratègia estableix les prioritats d’actuació per dinamitzar el sector i també estableix un pla d’acció amb les actuacions prioritàries per aquest 2023.

A partir de l’anàlisi realitzat s’han definit sis línies estratègiques: reforçar el pes en els ens locals, promoure polítiques transversals, impulsar un ecosistema innovador, generar coneixement, acompanyar la professionalització del sector i desplegar 7 àmbits de treball supralocal: locals buits, accessibilitat zones comercials, distribució urbana mercaderies, digitalització, sostenibilitat, posicionaments i difusió, integració i convivència.

L’estratègia vol ser un full de ruta a seguir, amb orientació flexible i definició de plans d’acció anuals, que seran revisables a partir del seguiment dels resultats, dels canvis de l’entorn, o de les oportunitats que es vagin generant. S’ha concretat un pressupost orientatiu de gairebé 600 mil euros així com un cronograma anual per a la seva implementació. Pel desenvolupament de les actuacions i projectes es podran establir convenis de col·laboració amb les entitats i ens supracomarcals per dotar de finançament i recursos.

Pel desenvolupament del primer pla d’acció, corresponent al 2023, es prioritzen 34 línies d’actuació amb la posada en marxa de 10 projectes singulars, el que suposen un pressupost anual que es situa sobre els 175.000 euros

 

Treball iniciat arran de l’impacte de la COVID-19

La crisi provocada per la COVID-19 va comportar un canvi en les iniciatives de dinamització de la comarca, i generà un nou context pel desplegament d’un pla de reactivació socioeconòmic comarcal que incorpora el comerç i la restauració com un dels sectors prioritaris d’actuació a nivell comarcal.

Així, en data 9 de novembre de 2020 es va constituir el grup impulsor de comerç i restauració, com un espai de cooperació públic privat amb la participació de representants institucionals, que a la seva primera reunió establí la necessitat per treballar en una estratègia sectorial d’àmbit comarcal que preservés el teixit comercial als municipis del Vallès Occidental.

Des d’aquest Grup es va acordar iniciar 3 línies de treball en el territori: reforçar el paper del comerç com a activitat econòmica i com a agent de cohesió social en les polítiques municipals; potenciar polítiques sectorials que reforcin el model comercial de proximitat i que avancin cap a un desenvolupament sostenible del territori i endegar l’elaboració d’una Pla d’Actuació de Comerç del Vallès Occidental a partir del lideratge, cooperació i implicació dels ens locals i agents socials i econòmics.

Durant el segon semestre del 2022, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es van engegar els treballs per l’elaboració d’una estratègia comarcal de comerç i restauració del Vallès Occidental que ha de marcar el seu full de ruta durant el període 2023-2025, i que ha d’identificar els elements comuns d’actuació que tinguin un abast supralocal, generant economies d’escala, i evitant solapaments amb les accions que es desenvolupen a nivell local.

Jornada per impulsar la digitalització del comerç

 

L’Estratègia comarcal va ser aprovada dimarts en una reunió prèvia a la jornada per conèixer els reptes i oportunitats de la transformació digital en els negocis de proximitat. Va ser organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i es va realitzar a l’Edifici El Mirador de Castellar.

 Durant la jornada es van presentar l’app “Apropteu” i la plataforma “Digiemprèn” i casos d’aplicació a diferents municipis.

 “Apropteu” és un directori de serveis gratuït, que s’adreça tant a comerciants, paradistes, emprenedors/es o a qualsevol empresari/ària del sector com a la mateixa ciutadania, amb l’objectiu de dotar de major competitivitat el comerç de proximitat mitjançant l’ús de la tecnologia i valorar el comerç de proximitat dels nostres pobles i ciutats.

 “Digiemprèn” és un lloc web de formació gratuïta per estar al dia dels temes relacionats amb el comerç en línia. Està adreçat a persones que tenen un negoci físic a peu de carrer i volen obrir un negoci digital, i a persones creadores o artesanes locals, professionals que dissenyen i creen productes de consum i que volen disposar d’un nou canal de venda en línia.