La FIHRT encara els reptes de futur amb creixement i reforçant la patronal amb canvis associatius


L’Assemblea General de la patronal aprova per unanimitat adaptar els Estatuts a la nova realitat empresarialLa FIHRT  ha celebrat avui a Vic, al Restaurant BART, la seva Assemblea General, la qual ha aprovat amb 31 vots favorables i cap en contra la modificació del seus estatuts i del Codi Ètic, i ha adoptat l'aprovació d'un Reglament d'Intern de l'entitat. L’objectiu d’aquests canvis és adaptar l’entitat a la nova realitat de representativitat empresarial, reforçar el seu caràcter no partidista preservar el caràcter democràtic del procediment electoral per a la presidència, la renovació dels seus càrrecs i l'adeqüació de l'Entitat a la realitat territorial en al que es troba, donant veu a les diferents vegueries que hi formen part.

La patronal encara els reptes de futur amb una gran evolució en el nombre d’associats, que s’han incrementat  fins a arribar a un total de 46.Durant l’Assemblea, el president de la FIHRT, Mingo Morilla, ha denunciat les principals problemàtiques de les pimes del sector, com l’augment dels costos empresarials per la manca de matèries primeres i la seva pujada de preus, així com l’augment dels costos energètics, que continua la seva tendència ascendent i que afecta la viabilitat de les empreses. D’altra banda, ha recordat que les empreses estan retornant ara els primers préstecs ICO Covid-19, tot destacant les dificultats que tindran i de les possibles situacions d’insolvència.