Principi d'acord en la negociació del conveni col·lectiu del sector, gestionat sense comptar amb els principals representants de la Restauració catalana

Us informem que la FeSMC-UGT i la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, ConfeCat, han assolit un principi d'acord en la negociació del conveni col·lectiu del sector.Lamentablemente, ni la FIHRT ni l'AEHT han participat en aquestes negociacions. Curiós Pre-Acord.Els elements més destacats d’aquest principi d’acord són:1.- Es manté la durada de jornada laboral anual en 1791 hores de treball efectiu, durant els tres anys de vigència del conveni (1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2024).2.- S'amplia l'àmbit funcional del conveni de manera que s'hi incorporen a aquest la restauració moderna, les empreses de repartiment de menjars i begudes a través de plataformes i les empreses l'activitat de les quals es realitza en cuines industrials i consisteix en la preparació de menús, sense disposar de taules ni de barra per al seu consum, ni zona de lliurament per a clients i la recollida dels quals s'efectua per altres persones diferents a aquests clients.3.- Mitjançant acord amb la representació legal dels treballadors (RLT), als establiments de 25 o menys treballadors s'estableixen polivalències entre cambrers/es de pisos, ajudants/es de cuina i ajudants/es de cambrer/a.4.- S'acorda que el contracte per circumstàncies de la producció es pugui subscriure amb una durada màxima de 12 mesos.5.- S'obre la possibilitat de pactar amb la RLT una flexibilitat horària inversa que condueix a un sistema de descans/recuperació d'hores obligatori davant de determinades dificultats de l'empresa.6.- S'aclareix el contingut del calendari laboral.7.- Es remet a l'art. 42 de l'ET (en la nova redacció), els supòsits de contractació i subcontractació.8.- S'acorda la jubilació obligatòria i se'n reconeix la jubilació parcial.9.- S'hi inclou un article nou sobre les TIC.10.- S'acorden els següents increments, per als tres anys de vigència, sense clàusula de revisió:- Per al 2022 un 4% sobre les taules del 2021 amb efectes de l'1 de gener del 2022- Per al 2023 un 3% sobre les taules del 2022 amb efectes de l'1 de gener del 2023- Per al 2024 un 2% sobre les taules del 2023 amb efectes de l'1 de gener del 2024