L'Agència Tributària publica en el seu web el formulari de sol·licitud del pagament únic de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni

Ja estan disponibles els primers serveis d'ajuda, que inclouran fullets, vídeos explicatius, solució de dubtes freqüents i cartells informatius en les oficines.L'Agència Tributària ha posat avui a la disposició de tots els possibles beneficiaris el formulari en línia amb el qual sol·licitar l'ajuda de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni que estableix el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny. El formulari per a aquesta línia directa d'ajuda en pagament únic s'ha definit comptant amb la informació d'altres organismes públics que resulta necessària per a agilitar la tramitació de les sol·licituds.D'aquesta manera, si bé el Reial decret estableix que els sol·licitants tenen temps fins al 30 de setembre per a sol·licitar l'ajuda i que l'Agència Tributària podrà realitzar els pagaments en els tres mesos següents, s'està treballant per a agilitar al màxim la tramitació de l'ajuda, la qual cosa requereix comptar amb una certa informació prèvia de contrast que l'Agència ja ha sol·licitat a altres organismes.El formulari està publicat en l'apartat d'informació destacada de la seu electrònica de l'Agència, i en ell únicament serà necessari emplenar les dades identificatives i domicili del sol·licitant i de les persones amb les quals conviu en la llar, així com un telèfon de contacte i el número de compte bancària per a fer efectiu el pagament de l'ajuda.Fullets i vídeos explicatius

A més de poder comptar amb aquesta informació bàsica de contrast inicial per a acabar de definir el formulari, l'altre motiu pel qual s'ha optat per la seva publicació a final de la setmana és donar un marge previ als sol·licitants que no estiguin donats d'alta en el sistema 'Clau', ni comptin amb certificat electrònic, perquè realitzin aquest senzill tràmit d'alta en 'Clau' per internet o videollamada evitant-se desplaçaments, o en les oficines de l'Agència o altres organismes públics. L'alta en 'Clau' només requereix aportar les dades del DNI i un número de telèfon mòbil.Tota la informació necessària en relació amb aquest tràmit, així com la pròpia vinculada a l'ajuda dels 200 euros, es recollirà en fullets i vídeos explicatius que s'aniran publicant en la web de l'Agència. Al seu torn, ja està disponible en la web un bloc específic de preguntes freqüents sobre l'ajuda, i tot això es complementarà amb cartells informatius en les zones d'atenció al públic de les oficines en tot el territori.Col·lectius de beneficiaris i requisitsL'ajuda es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors per compte propi o aliè i aturats inscrits en l'oficina d'ocupació que resideixin en llars en els quals la suma de les rendes que percebin els convivents sigui inferior a 14.000 euros en 2021 i el patrimoni dels quals, descomptant l'habitatge habitual, no superi els 43.196,4 euros.El còmput d'ingressos i de patrimoni s'efectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022.L'objecte d'aquest pagament únic és pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna en situacions de vulnerabilitat econòmica no cobertes per altres prestacions de caràcter social. En aquest sentit, l'increment de les pensions contributives ja es garanteix en línia amb la inflació, mentre que l'ingrés mínim vital i les pensions de jubilació i invalidesa no contributives ja es beneficien d'un increment extraordinari previst en el mateix Reial decret llei 11/2022.