Convocatòria Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació del SOC

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) publica avui la convocatòria del programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d'accions formatives no regulades com a certificats de professionalitat.


 


Aquest programa, que compta amb un pressupost d'1.000.000 €, s'adreça a empreses i centres de formació per a formar a persones en situació d'atur en aquelles competències i coneixements necessaris del lloc de treball.


 


- Les empreses, gremis o associacions amb centre de treball a Catalunya, independentment de la seva forma jurídica, que es comprometin a la contractació mínima del 40% de l'alumnat atorgat, a la seva empresa o empreses agremiades/associades.


 


- Les entitats de formació, que actuaran com a tramitadores /gestores de les necessitats formatives d'empreses, que es comprometin a la inserció de l'alumnat atorgat. Aquestes entitats de formació han d'estar d'alta al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a les especialitats sol·licitades. La inserció laboral mínima és del 60% de l'alumnat atorgat.


 


Amb caràcter general, la contractació s'ha de dur a terme en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la finalització de l'acció o itinerari formatiu.


 


El termini de presentació s'inicia el dia 7 de juliol i restarà obert fins a 31 d'octubre de 2022.