El Govern acorda l'obertura de l'oci nocturn l'11 de febrer sense restriccions d'aforament ni limitacions horàries

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.A partir de l’11 de febrer es podrà dur a terme activitats amb els assistents a peu dret i, específicament; activitats de ball amb mascareta.Mesures a destacar:MESURES EN L’ÀMBIT DE LA RESTAURACIÓ- No hi ha límit d’aforament als interiors.- S'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents, tant en interiors com en terrasses.- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.- No hi ha límit de comensals per taula malgrat que es recomana que no superi les deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.- En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, a partir de l’11 de febrer es podrà dur a terme activitats de ball amb mascareta.HORARIS DE RESTAURACIÓ I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS- No hi ha limitacions d’horaris.Aquest vindrà donat per la normativa sectorial que li sigui d’aplicació corresponent.MESURES D’HIGIENE I ÚS DE LA MASCARETA- És obligatori l’ús de la mascareta a l’exterior excepte durant la pràctica d’esport individual.REUNIONS LABORALS I FIRES I CONGRESSOSCongressos, convencions, fires comercials i activitats assimilablesEs permet la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats, requerint que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.INSPECCIONSCorrespon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El trobareu adjunt també amb aquest Comunicat.VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGORLes mesures contingudes en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de febrer de 2022, a excepció d'aquelles en què específicament es preveu que l'entrada en vigor s'estableix per a les 00:00 hores del dia 11 de febrer de 2022.La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.