El Servei de Promoció Econòmica de Cerdanyola presenta un nou catàleg de serveis per a empreses i persones emprenedores

El Servei ofereix des de programes generals d'assessorament a específics per obtenir finançament, per millorar processos o trobar un espai per desenvolupar l'activitat

Les necessitats i la forma de la prestació dels serveis per a empreses i persones emprenedores viu una evolució constant. Per aquest motiu i amb l’objectiu d’acompanyar-les en el seu procés de consolidació i creixement, el servei de Promoció Econòmica ha actualitzat el seu catàleg de serveis.

El nou catàleg està dirigit a empreses i persones emprenedores i té com a principal finalitat donar resposta a les seves necessitats per part d’un equip de consultores especialitzades. És per això que abans de recomanar els itineraris disponibles, caldrà conèixer a fons l’empresa, el mercat en el què opera i el marc normatiu que l’afecta entre altres qüestions.

El Servei de Promoció Econòmica disposa de programes generals d’assessorament i per fomentar la col·laboració entre empreses o per comptar amb l’ajut directe d’experts en diverses matèries i, també, programes específics per obtenir finançament, per millorar processos, per trobar una nau o un terreny on desenvolupar una activitat específica, programes de mentoratge...

Si, a més a més, l'empresa sol·licitant de serveis es troba en un dels sectors considerats estratègics (Innovació, economia circular, silver economy +60, dones directives, re-industrialització, kit digital...), disposa de programes i subvencions pensats per potenciar-la encara més.

Entre els serveis, també destaca una borsa d’hores de consultoria adreçades a les empreses i persones emprenedores per tal d’ajudar a la seva consolidació i creixement. Algunes de les consultes que es poden realitzar són l’acompanyament o definició d’idea i model de negoci, Digitalització i tecnologies de la informació i la comunicació, Legal, Eines i canals de finançament, Màrqueting estratègic, Màrqueting digital, Internacionalització, Innovació, Gestió Empresarial, Organització, Logística, Recursos humans o Direcció Estratègica.


Catàleg de Serveis per a persones emprenedores i per a empreses