Una delegació del govern de Turquia visita el Vallès Occidental per conèixer polítiques i iniciatives d'economia circular

Una delegació del Ministeri de Medi Ambient, Urbanització i Canvi Climàtic del govern de Turquia i responsables de la gestió de projectes d’economia circular han visitat el Vallès Occidental per conèixer el marc de polítiques prioritàries a la comarca i visitar bones pràctiques en aquest àmbit com el Mercat Circular i Centre Logístic de Biomassa.

Un grup, format per representants de diferents àmbits de l’Agència de Medi Ambient de Turquia (MoEUCC) i professionals implicats en la gestió de projectes, estan fent una visita a Catalunya per conèixer el desenvolupament de polítiques i estratègies per impulsar la transició envers l’economia circular, en el marc d’un projecte que compta amb finançament de la Unió Europea. La delegació ha estat rebuda per la gerent del Consell Comarcañ, Núria Carrés i les tècniques dels diferents projectes d’economia circular.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat les línies de treball que impulsa lligades a l’economia circular i contemplades en el Pla d’Actuació Comarcal 2021-24. S’ha posat èmfasi en la iniciativa Vallès Circular impulsada des de 2017. També s’han conegut projectes específics entorn de la sostenibilitat alimentària, una de les línies prioritàries en l’actualitat amb projectes com el Recooperem i el Mercat Circular, que han pogut visitar en les instal·lacions de Mercavallès. La visita ha finalitzat en el Centre Logístic Biomassa on s’ha presentat les característiques d’aquest Servei comarcal.

 

El Vallès Occidental forma part del conjunt de referències identificades com a bones pràctiques que configuren el programa de la visita. Amb el lideratge de l’Agència de Residus de Catalunya estan fent visites a la pròpia Agència, a entitats de l’àmbit local com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Zona Franca, a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre com Roba Amiga Cooperativa i les Fundacions Rezero i Trinijove, plantes de reciclatge com Ecoembes, Electrorecyclint, Tersa i l’Ecoparc de la Zona Frnanca, així com a propostes singulars com el centre de cooperació internacional MedWaves – UNEP/MAP o l’associació MedCities per a la transformació de la Mediterrània.