L'Ajuntament impulsa un Pla d'actuacions per a la millora de la neteja a l'espai públic

S’ampliaran els sectors de neteja manual, s’intensificaran els serveis de neteja dels contenidors i es durà a terme una campanya periòdica de detecció d’infraccions en matèria de residus

L’Ajuntament executarà properament un pla d’actuacions per millorar la neteja de la ciutat i la percepció de netedat que té la ciutadania, així com per divulgar entre els rubinencs i les rubinenques la necessitat d’embrutar el mínim possible per mantenir carrers, places i contenidors el més nets possible. A banda de replantejar els serveis de neteja viària per a fer-los més eficients, també s’han proposat accions de promoció del civisme i s’han redefinit els mecanismes de detecció d’infraccions.

El Pla d’actuacions per a la millora de la neteja a l’espai públic contempla diferents línies de treball.

Pel que fa als serveis de neteja viària, el Consistori ha plantejat un canvi en el sistema de neteja global de la ciutat: properament s’ampliaran els sectors de neteja manual, passant dels 25 actuals a 33; es farà una reestructuració dels treballs dels equips d’escombradores, que passaran a fer suport dels sectors de neteja manual de forma cíclica cada una o dues setmanes; es replantejaran els equips de neteja de places, incorporant algunes d’elles als sectors de neteja manual; s’intensificaran els serveis de neteja dels contenidors i dels entorns de les seves ubicacions; s’estudiarà una modificació de les freqüències de neteja d’alguns sectors de manual per a reforçar la neteja en altres sectors; es preveu millorar la velocitat de sortida d’aigua freàtica del punt d’abastament per als vehicles de neteja, i s’estudiarà la possibilitat d’habilitar altres punts d’abastament.

Pel que fa als controls de qualitat del contracte de neteja viària, periòdicament se’n fan per mitjà d’una empresa externa. L’any 2022 es van fer 2.023 controls, que van motivar penalitzacions per valor de 26.778,48 euros. Ara, els controls es dirigiran a les zones més sensibles, s’incrementarà el nombre d’assajos de qualitat i s’encarregarà a l’empresa externa de control de qualitat que presenti els informes mensuals desglossant els resultats per districtes.

Pel que fa a la comunicació i a la promoció del civisme, les accions plantejades estan orientades a reduir l’abandonament de residus a l’entorn dels contenidors, a augmentar l’estima de la ciutat, a reduir l’embrutiment dels carrers i places i a incrementar l’ús del Telèfon Verd. L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servei tant de recollida de mobles i altres voluminosos com d'esporga. Aquests serveis es poden concertar a través del Telèfon Verd (900 130 130) i del Telèfon Verd en línia

I, per últim, pel que fa a la detecció d’infraccions ─l’any 2022 se’n van fer 25─, s’executarà una campanya periòdica de detecció d’infraccions en matèria de residus, destinant agents policials a aquesta finalitat; es reforçarà l’acció dels agents que patrullen pel centre de la ciutat per incrementar l’atenció vers aquesta problemàtica i fer indagacions sobre els abocaments detectats; es prioritzarà la identificació de les persones usuàries responsables dels abocaments fora dels contenidors creant un protocol d’obertura de bosses d’escombraries que porti a un expedient sancionador, i s’incrementarà el personal per ajudar a impulsar amb més celeritat els expedients sancionadors.