L'Ajuntament de Sant Cugat congela tots els impostos municipals per al 2024

S’incorporaran, però, canvis importants per millorar les bonificacions socials i d’impuls a la sostenibilitat

 

El ple municipal ha aprovat provisionalment –amb els vots a favor de Junts, ERC, PP i VOX; l’abstenció del PSC i ECP; i el vot en contra de la CUP- la proposta d’Ordenances Fiscals (OOFF) reguladores dels tributs locals per a l’any 2024.

Amb l’objectiu de no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania, l’Ajuntament de Sant Cugat ha acordat congelar tots els impostos municipals –inclòs l’IBI-, les taxes i els preus públics. A més, s’incorporen importants canvis en les bonificacions socials i ambientals:

  • Bonificacions socials a famílies nombroses i monoparentals: s’introdueix el valor cadastral com a element de càlcul de la bonificació de l’IBI. 
  • 90% de bonificació per a ingressos inferiors a 12.000 €/any
  • 70% de bonificació per a ingressos entre 12.000 i 18.000 €/any
  • Fins al 50% de bonificació per a ingressos iguals o superiors a 18.000 €/any en funció del valor cadastral i el tipus de família nombrosa (general o especial). No es bonificarà en cas que el valor cadastral de l’immoble d’una família nombrosa general sigui superior als 400.000€ i, en el cas d’una família nombrosa especial, de més de 600.000€.
  • Bonificacions per promocionar la sostenibilitat
  • Instal·lacions d’energia solar: es redueix l’import de la bonificació de l’IBI del 50% al 40% per les instal·lacions en immobles unifamiliars però s’incrementa de 5 a 7 els anys la bonificació per instal·lacions en immobles plurifamiliars així com el seu topall (del 50% al 60%).
  • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrics: es bonificarà l’IBI corresponent al 75% del cost de la seva instal·lació i en el cas de les empreses es bonificarà l’IAE corrresponent al 50% del cost de la instal·lació (en tots dos casos es fixen topalls màxims en relació a les quotes d’aquests impostos).
  • Impost de vehicles: s’escalarà la bonificació als vehicles amb etiquetes ECO i Zero per seguir promovent la mobilitat sostenible però limitant-la als vehicles de gamma alta. Els trams de bonificació (entre el 12,5% i el 75%) es fixaran a partir dels cavalls fiscals del vehicle.

Carles Brugarolas, tinent d’alcaldia d’Economia, ha explicat que “no apujarem els impostos municipals i, a la vegada, reequilibrem algunes bonificacions perquè tinguin un major impacte en termes socials i de sostenibilitat. La voluntat és evitar bonificar rendes i patrimonis alts i, a la vegada, avançar cap a una millor capacitat redistributiva dels impostos”.    

Finalment Brugarolas també ha explicat que les noves OOFF són una proposta oberta que pot anar incorporant canvis amb el debat polític i el període d’al·legacions. En aquest sentit, ha apuntat que s’està treballant per incorporar altres criteris socials en les bonificacions d’IBI, com per exemple tenir persones a càrrec, o per modificar els topalls d’IBI a les famílies nombroses o monoparentals.