La població resident al Vallès Occidental realitza 4,3 desplaçaments en dia feiner i el 85,2% els fan dins de la mateixa comarca

L'Obsrevatori comarcal ha publicat una nota informativa sobre els desplaçaments realitzats per la població resident al Vallès Occidental. Les dades es basen en l'Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF). Aquesta és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i realitzada per l’Institut Metròpoli. L’objectiu és conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més residents a l’àmbit del Sistema de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

L’any 2022, la població del Vallès Occidental va realitzar més de 3 milions de desplaçaments en dia feiner, segons les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). Aquesta xifra supera en gairebé 300 mil desplaçaments la registrada durant el 2021 i se situa en nivells similars als de prepandèmia. És rellevant tenir en compte el context del període en què es va dur a terme l’enquesta. Per una banda, al llarg de 2022 es va produir un augment important del preu del combustible, especialment durant el primer semestre. Per l’altra, es va establir la gratuïtat dels títols propis de Renfe Rodalies i una rebaixa del sistema de Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de Barcelona a partir del setembre. 

Aquests 3 milions de moviments equivalen a 3,9 desplaçaments per persona en dia feiner per a la població resident a la comarca. Si no considerem les persones que no van sortir de casa el dia de l’enquesta (7,8%), la mitjana de desplaçaments diaris s’incrementa a 4,25, un valor superior al dels anys 2020 i 2021 (ambdós amb 4 desplaçaments per persona) però inferior al de l’any 2019 (4,4). La mitjana de desplaçaments de la comarca (4,25) és inferior a la del conjunt del Sistema de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) (4,31), així com a la d’altres comarques de l’entorn com ara el Barcelonès (4,26), Baix Llobregat (4,28), Vallès Oriental (4,40) i Maresme (4,57).

Podeu consultar totes les dades a la nota informativa de l’Observatori comarcal.