L'Ajuntament aprova el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Cerdanyola del Vallès

El ple municipal del passat 24 d’abril va aprovar el Pla d’Acció d’Agenda Urbana, un pla integrat amb 84 accions estratègiques que permetrà fer front als reptes econòmics, socials i ambientals.

Les Agendes Urbanes Locals són eines que permeten establir una estratègia territorial integrada amb les quals planificar les ciutats amb l’horitzó 2030, permetent encarar amb millors garanties els reptes urbans.

El Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Cerdanyola del Vallès és una eina de planificació que defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en polítiques i accions transformadores concretes. El document està orientat a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides i alineat amb el marc estratègic de la Nova Agenda Urbana (també de les Nacions Unides), en l’Agenda Urbana de la Unió Europea, en l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) i en l’Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya 2050.

Els reptes definits en el marc de l’elaboració de l’Agenda Urbana de Cerdanyola són els identificats durant el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat:

  • Cerdanyola inclusiva, que abanderi la igualtat d’oportunitats i la lluita contra les desigualtats.
  • Cerdanyola sostenible, que cuidi el seu entorn, impulsi la regeneració urbana i la mobilitat sostenible.
  • Cerdanyola innovadora, que aposti per la innovació, la transformació digital i la dinamització econòmica.
  • Cerdanyola metropolitana i connectada, una major cohesió i integració amb el conjunt del territori.
  • Cerdanyola sociocultural i esportiva, potenciant les entitats de la ciutat i garantint la cultura i la salut per a tothom.
  • Cerdanyola amb un govern obert i col·laboratiu, on la digitalització de l’Administració impulsi una millora en la prestació dels serveis públics.
  • Cerdanyola del coneixement, la ciència i la tecnologia, aprofitant el talent i el privilegi de viure en la Ciutat del Coneixement.

El Pla conté 84 accions i 28 objectius estratègics que estan alineats amb els ODS i amb els objectius específics de l’Agenda Urbana Espanyola.