Rubí obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local entre el 6 de juliol i el 4 d'agost

Les subvencions cobreixen el 60% del cost de l’actuació fins a un màxim de 4.000 € i s’han de demanar en línia

L’Ajuntament de Rubí obre aquest dissabte 6 de juliol el període per sol·licitar les subvencions per a la millora del comerç. Mitjançant aquesta convocatòria, el Consistori subvenciona el 60% del cost de l’actuació fins a un màxim de 4.000 euros amb l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.

Els comerços poden optar a una o més d’una de les línies d’ajuda. Se subvencionarà el 60% del cost de l’actuació fins a un màxim de 4.000 euros. La inversió mínima subvencionable per cada establiment haurà de ser de 2.000 € IVA exclòs i l’actuació a l’establiment s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Les tres línies d’ajudes que es contemplen són: renovació exterior, incloses modificacions de la façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs; renovació interior, com ara modificacions de la retolació o senyalització interior, del taulell, de la zona d’atenció al client i de la zona d’exposició dels productes; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han d’estar ubicats en planta baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el moment de presentar la sol·licitud i han de respondre a alguna de les tipologies contemplades en la relació d’epígrafs de la convocatòria.

Les sol·licituds i la documentació hauran de presentar-se telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí entre el 6 de juliol de 2024 i el 4 d'agost de 2024. Per a més informació i suport telefònic podeu trucar a la Finestreta Única Empresarial (FUER) al telèfon 93 588 70 00 Extensions 6152, 6153 i 6155.

El Consistori té previst un pressupost total de 30.000 euros per a aquestes subvencions.