Adeban Informática SL

Adeban Informática S.L. ofereix, a tots els associats al @gremivallesocc, els seu kit de control d'horari de treballadors compost per:
  • Programa informàtic de control de presència CONTROLH.
  • Lector codi de Barres/QR Sunmi Blink.
  • Joc de 10 targetes identificatives valorat en 411,50€ al preu de 299€ i IVA (21%) inclòs.
CONDICIONS DE L'OFERTA ESPECIAL:
  1. Els beneficiaris de l'oferta han d'estar associats al del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i el Barcelonès
  2. La garantia dels equips de hardware és la que marca la llei i proporcionen els seus respectius fabricants.
  3. Els treballs ocasionats per hardware no subministrat per Adeban Informàtica, S. L. com: Formateig i instal·lació de S.O., neteja de virus, instal·lació i configuració, etc.… No estan inclosos en la present oferta i es facturaran per separat.
  4. És responsabilitat del Client la realització periòdica de còpies de seguretat de les dades generades pel programa CONTROLH. No poden reclamar en cap cas per la pèrdua dels mateixos.
  5. Forma de Pagament: Al comptat en realitzar la comanda.
  6. Desplaçament i estada no inclosos a l'oferta. En cas de ser necessari, es valoraran per a cada cas.