La FIHRT s'adhereix al Pacte Rural de la UE, seguint l'exemple de PIMEC i la FUNDACIO PIMEC

La FIHRT s’uneix al projecte que fins el 2040 garantirà que les àrees rurals d’Europa puguin seguir desenvolupant les seves funcions essencials com proporcionar aliments, llars, treballs i serveis ecosistèmicsL'objectiu del Pacte és mobilitzar a les autoritats públiques i a les parts interessades per a actuar sobre la base de les necessitats i aspiracions de les zones rurals i la població local d'aquí al 2040El Pacte Rural forma part de la Comunicació de la “Visió a llarg termini per a les Zones Rurals” de la Unió EuropeaLa meitat de les micro i petites empreses europees treballen en zones rurals, tot assegurant la cohesió econòmica i social d’aquests territoris a través del manteniment i creació de llocs de treballEl Pacte Rural i el Pla d’Acció Rural de la UE engloben tota una sèrie de projectes emblemàtics tangibles i noves eines per garantir que les àrees rurals europees puguin seguir desenvolupant les seves funcions essencials, que principalment són les de proporcionar aliments, llars, treballs i serveis ecosistèmics. En aquest sentit, la Comissió Europea ha establert un marc d’actuació sota una visió a llarg termini fins l’any 2040 perquè les comunitats rurals siguin més fortes i resilients, estiguin més connectades i, per tant, es generi major prosperitat dins d’elles.A través d'aquest Pacte Rural es convida a tots els actors del medi rural al fet que expressin el seu suport sobre la base de les problemàtiques i aspiracions de les seves àrees rurals d'aquí a 2040. Per a això, s'ha dissenyat un formulari de participació, amb el propòsit de col·laborar en el desenvolupament i la implementació dels 10 objectius que es volen aconseguir amb aquest Pacte, que són el resultat de la “Visió a llarg termini per a les Zones Rurals”. Aquesta comunicació va ser publicada al juny de 2021, després d'un intens període de consultes públiques a la ciutadania i als agents rurals.La FIHRT s’ha adherit al Pacte Rural de la UE per la importància d’impulsar la ruralitat i la nova ruralitat, que actua contrarestant el baix índex de feminitat de les àrees rurals, tot repercutint en la seva dinàmica demogràfica. A més, l’adhesió té tot el sentit ja que la meitat de les micro i petites empreses europees treballen en l’àmbit rural, assegurant així la cohesió econòmica i social a través del manteniment i la creació de llocs de treball.El Pacte Rural de la UE tindrà unes prioritats mediambientals relacionades amb la mobilitat, l’accés als serveis i a la salut, la innovació, la digitalització, la lluita contra el canvi climàtic, la seguretat alimentària i la formació, entre altres.La Comissió Europea (CE) ha llançat a la fi de desembre el Pacte Rural, una iniciativa emmarcada dins la “Visió a llarg termini per a les Zones Rurals” de la Unió Europea (UE), la qual pretén establir el full de ruta a seguir per a l'Europa Rural del 2040.Pla d'Acció RuralLa comunicació de la visió a llarg termini per a les zones rurals proposa el desenvolupament tant d'un Pacte Rural com d'un Pla d'Acció Rural per part de la Comissió Europea.El Pacte Rural abasta a interlocutors locals, regionals, nacionals i de la UE que participaran en la consecució dels objectius comuns de la visió i a fomentar la cohesió econòmica, social i territorial. Per a això, es valdran de les xarxes rurals de cada Estat membre com a marc de contacte i de debat.El Pla d'Acció Rural inclou:
  • Prestació de suport polític a les àrees rurals a través de la PAC i de la política de cohesió.

  • La definició de 4 àmbits d'acció:

    • Fortalesa: a través de la dotació de serveis. Aquí juga un paper fonamental la innovació.

    • Connectivitat: per mitjà del reforç dels sistemes de transports i de la connectivitat a internet.

    • Resiliència: incloent la sostenibilitat mediambiental, agrària i social (inclusió).

    • Prosperitat: a través de la diversificació de les activitats econòmiques en les àrees rurals.

Per a tot això, es crearà l'Observatori Rural, que s'encarregarà del seguiment i desenvolupament del Pla d'Acció Rural.