CaixaBank i la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme posen a disposició del sector una línia de finançament de 500 milions d'euros

L’entitat financera ofereix als membres de la FIHRT suport financer per impulsar la competitivitat, la innovació i  la sostenibilitat del sector.CaixaBank i la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme han renovat el conveni de col·laboració que posa de nou a l’abast de tots els socis una línia específica de finançament de 500 milions d’euros. Aquesta línia de crèdit té com a objectiu impulsar i dinamitzar el sector de l’hostaleria i turisme i inclou, a més, una àmplia oferta de serveis i productes financers en condicions adaptades a les necessitats del sector hoteler.El conveni de col·laboració preveu també oferir solucions avançades per a facilitar les vendes i els cobraments, a través de la plataforma MyCommerce, que també ajuda a identificar noves oportunitats de negoci, prendre millors decisions i incrementar les vendes, gràcies a l’eina commerce analytics Tot amb l’objectiu d’impulsar la digitalització del sector.L’acord ha estat subscrit pel President de la FIHRT, Mingo Morilla, i el Director Comercial de Banca d’Empreses de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, Xavier Garcia Hornos.

El Director Comercial de Banca d’Empreses de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, Xavier Garcia Hornos, ha reiterat el compromís de l’entitat financera a través de la seva línia de negoci CaixaBank Hotels&Tourism, amb el sector de l’hostaleria i el turisme tot destacant “la contribució de l’entitat per ajudar a la millora de la competitivitat d’aquest col·lectiu mitjançant el disseny de productes i serveis financers creats especialment per atendre les seves necessitats”. També ha remarcat que “CaixaBank també és l’entitat de referència per a empreses i negocis del sector de la restauració gràcies a la seva línia de negoci Food&Drinks, amb una proposta de valor de productes i serveis adaptada pels comerços, negocis, autònoms i emprenedors del sector de la restauració”.Per la seva banda, Mingo Morilla ha destacat que ““la renovació d’aquest Conveni és important, donada la implantació de l’Entitat al Territori, el grau de digitalització i especialització en el nostre sector, i dona resposta a la necessitat, en aquests temps, d’accedir a una Entitat que doni tant solucions als actuals problemes de liquiditat derivats de la pandèmia com serveis i propostes específiques per al nostre sector”Servei especialitzat per atendre les necessitats del sector hotelerCaixaBank Hotels & Tourism compta amb més de 11.700 clients del sector de l'allotjament turístic i està posicionada com un referent per aquest segment d'empreses amb capacitat per detectar les necessitats del sector i donar-li suport amb el servei personalitzat que requereix a través d'un equip de 30 professionals especialitzats en el mercat hoteler i de més de 1.500 assessors de CaixaBank Empreses. A través d'aquesta divisió especialitzada, CaixaBank posa a disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del seu negoci i a simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.A més, CaixaBank Hotels & Tourism té una sensibilitat especial amb els projectes socialment responsables, com per exemple aquells que incorporen millores en eficiència energètica, accessibilitat, gestió de l’aigua i residus, o que promoguin la incorporació laboral de persones en risc d’exclusió. En aquest context, CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així ho reconeixen els principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de sostenibilitat.CaixaBank, entitat de referència per a empreses i negocis de restauracióGràcies al seu model d'especialització, amb una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, CaixaBank és una referència per al teixit empresarial, així com per a comerços, negocis, autònoms i emprenedors del sector de la restauració.Per donar servei a les empreses que facturen menys de 2 milions d'euros, així com a comerços, negocis i autònoms, l'entitat compta amb CaixaBank Negocis, la divisió que desenvolupa productes i serveis adaptats a les peculiaritats d'aquest segment de clients amb un assessorament pròxim i integral. A més, l'entitat compta amb una comunitat especialitzada en el sector de la restauració, Food&Drinks, a través de la qual posa disposició de bars, restaurants i cafeteries una oferta de productes i serveis diferencials -financers i no financers- que s'adapten a les seves necessitats específiques, així com una xarxa de professionals experts en el sector a totes les oficines de l'entitat, que els ajuden a optimitzar la rendibilitat del seu negoci i a simplificar la seva activitat diària.